Nyomtatás

Közlemény - időközi képviselőválasztás

2009. augusztus 10., hétfő, 8:55

A Választási Irodának a Baranya megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2009. október 4-ére és 18-ára kitűzött időközi képviselőválasztással kapcsolatos közleménye.

Közlemény - időközi képviselőválasztás

A választókerületek kialakítása

Pécs Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője, a Helyi Választási Iroda vezetője a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10.§. (1) bekezdése alapján meghozta a választókerületek kialakításáról szóló döntését. Megállapította a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását.
Ennek megfelelően a 2009. október 4-én a Baranya Megyei 3. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületben (OEVK) Pécsett a 106-155 sz. szavazókörökben kerül lebonyolításra az időközi választás.
A szavazókörök területi leírása megtekinthető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kossuth tér 1-3. I. em. 32. számú helyiségben működő Választási Irodában hivatali munkaidőben hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-13.30-ig, valamint a gov.pecs.hu, vagy a www.pecs.hu honlapon, a hivatali oldalon, az E-ügyintézés, Választás címszó alatt.

A Választási Iroda tájékoztatja azon választópolgárokat akik a Pécs településre szóló Igazolással rendelkeznek, hogy az időközi választás során az ANK Művelődési Ház 4. sz. helyiségében felállított 124. számú szavazókörben működő szavazóhelyiségben szavazhatnak.

A választói névjegyzék közszemlére tétele

A Helyi Választási Iroda értesíti a választópolgárokat, hogy a 2009. október 4-ére kitűzött választás során választójogosultsággal rendelkezők nyilvántartása hivatali munkaidőben 2009. augusztus 5-től augusztus 12-ig 08.00-16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban, a Kossuth tér 1-3. I. emelet 32. sz. helyiségben.
A névjegyzékből való kihagyás, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2009. augusztus 5-től augusztus 12-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.
A módosított névjegyzék 2009. október 2-án, illetőleg október 16-án 16.00 óráig tekinthető meg a fenti címen.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel

Külképviseleten az szavazhat, aki szerepel a külképviseleti névjegyzékben. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben lehet kérni úgy, hogy az legkésőbb 2009. szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen az állampolgár lakóhelye szerinti választási irodához. A kérelemnek - nyomtatvány a választási irodán igényelhető - tartalmaznia kell a kérelmező:

- családi és utónevét,
- születési családi és utónevét,
- személyi azonosítóját,
- születési helyét és idejét,
- anyja nevét,
- magyarországi lakcímét, továbbá
- annak megjelölését, hogy az országgyűlési választás első, második vagy mindkét fordulójára kéri-e
- annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező választójogát gyakorolni kívánja, valamint
- a kérelmező külföldi értesítési címét, ha az értesítést nem a magyarországi lakcímére kéri

Igazolás kiadása a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz

Az a választópolgár aki a szavazás napján a választókerület területén belül, de lakcímétől távol kíván élni szavazati jogával, a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjétől kért igazolással valamint a személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas igazolvány bemutatásával azon település helyi választási irodájának vezetőjétől - vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben működő szavazatszámláló bizottságtól - igényelheti a névjegyzékbe való felvételét, ahol a szavazás napján tartózkodik.

Igazolást kizárólag a választókerületen belülre - az időközi képviselő-választás első és második fordulójára egyaránt személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni, legkésőbb 2009. október 2-án 16.00 óráig lehet kiadni. Az igazolás ajánlott levélben is kérhető feltéve, hogy az legkésőbb 2009. szeptember 29-én megérkezik az illetékes helyi választási irodához.
Az igazolás kiadásához az igazolást kérő köteles közölni a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a szavazni kíván.
A levélben kért igazolást a Választási Iroda a választópolgár számára az általa megjelölt címre tértivevénnyel küldi meg.
A névjegyzék lakcímváltozás miatt történő módosítására 2009. október 3. után már nincs lehetőség.

A Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a Baranya Megyei 3. sz. OEVK-ben kitűzött időközi választás során működő Országgyűlési Egyéni választókerületi Választási Iroda (OEVI)
vezetője: Dr. Papp Judit címzetes főjegyző, hivatali helyiségének címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 112/b.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA


A cikket az alábbi címen találja: http://www.pecs.hu/cikk/0933/455546/