Home \ Hírek \ Az Adóügyi Osztály közleménye

2009. augusztus 31., hétfő, 8:36

Az Adóügyi Osztály közleménye

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztályához, mint önkormányzati adóhatósághoz 2009. szeptember 15. napjáig teljesítendő befizetésekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Nyomtatható verzió pecs.hu

Tisztelt Adózók!

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztályához, mint önkormányzati adóhatósághoz 2009. szeptember 15. napjáig teljesítendő befizetésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 43. § (8) bekezdése értelmében, ha az adószámla 1000 forintot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutat, az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózók részére október 31-ig értesítést ad ki.
Figyelemmel a hivatkozott jogszabályhelyre Osztályunk magánszemély adózók részére a februárban megküldött 2009. évi határozatokkal egyidejűleg megküldte mind a 2009.03.15-i, mind a 2009.09.15.-i esedékességű építményadó, illetve gépjárműadó befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízásokat. A készpénz-átutalási megbízások közlemény rovatában feltüntetésre került a befizetési határidő. Bankszámlanyitásra kötelezett adózók esetén is a februári határozatok tartalmazták a 2009. szeptember 15. napjáig fizetendő második félévi adókötelezettséget, melyet átutalással kell teljesíteni.

További, az önkormányzati adóhatósághoz 2009. szeptember 15. napjáig teljesítendő adófizetési kötelezettsége keletkezhet egyes adózóknak helyi iparűzési adó és idegenforgalmi adó tekintetében.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a befizetéseket a jogszabályokban előírt határidőig nem teljesítik, késedelmi pótlék fizetési kötelezettség keletkezik.

Osztályunk a törvényben előírt értesítési kötelezettségét 2009. október 31-ig fogja teljesíteni.

Amennyiben a szeptember 15. napjáig teljesítendő befizetésekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük merül fel, az Adóügyi Osztály Ügyfélszolgálatán (7633. Pécs Szigeti u. 33), illetve a 06-72/514-780-as telefonszámon munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást ügyfélszolgálati időben. Amennyiben az év elején megküldött második félévi adótétel megváltozott (pl. gépjárműadóban forgalomból történő kivonás miatt), illetve nem rendelkeznek a befizetésre szolgáló készpénz-átutalási megbízással, azt szintén az Ügyfélszolgálaton lehet pótolni.


Adóügyi Osztály

 

 

Ügyfélszolgálati idő:

hétfő, szerda 8.00-11.30 és 12.30-17.00;

kedd, csütörtök 8.00-11.30 és 12.30-16.00Pécs MJV Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztály Adóügyi Osztály helyi adók beszedési, illetve egyéb önkormányzati adókötelezettségek teljesítésére szolgáló számlaszámai:


 

Bankszámlaszám

Adónem

11731001-15478706-02440000

Építményadó

11731001-15478706-03090000

Idegenforgalmi adó

11731001-15478706-03540000

Helyi iparűzési adó

11731001-15478706-08660000

Földbérbeadásból származó jövedelem

11731001-15478706-08970000

Gépjárműadó

11731001-15478706-03780000

Késedelmi pótlék

11731001-15478706-03610000

Bírság, önellenőrzési pótlék és végrehajtási költség

11731001-15478706-08800000

Egyéb bevételek

11731001-15478706-04400000

Idegen bevételek

11731001-15478706-03920000

Talajterhelési díj

11731001-15478706-03470000

Államigazgatási eljárás illetékbeszedési számla

11731001-15478706-13570008

Végrehajtási letéti számla