Akadálymentesített oldal

Pécs, a kultúra városa Kiváló magyar tartalom - eFestival 2014 Fogyasztóbarát Település KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 UNESCO „Global Learning City Award” – Tanuló Város díj Chengdu 2016 A “PEER GYNT” Projekt  Széchenyi 2020 TOP PROJEKTEK Egészséges Városok Energiahatékony Önkormányzat

ÁLLÁS - ÉPÍTÉSIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Főosztály

építésigazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 15. Építésügyi igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján elsőfokú építésügyi hatósági feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2019. (III.14.) Ök. rendeletében foglaltak az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:

[color=rgb(51, 51, 51)][font=Arial, helvetica, sans-serif][font=Wingdings]•         [/font]Magyar állampolgárság,

[font=Wingdings]•         [/font]Cselekvőképesség,

[font=Wingdings]•         [/font]Büntetlen előélet,

[/font][/color]
[font=Wingdings]•         [/font]Főiskola, Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, ,
[font=Wingdings]•         [/font]Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
[font=Wingdings]•         [/font]Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

[font=Wingdings]•         [/font]Előnyt jelent az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR),
[font=Wingdings]•         [/font]Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) elektronikus alkalmazásainak ismerete
[color=rgb(51, 51, 51)][font=Arial, helvetica, sans-serif][/font][/color]
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
[font=Wingdings]•         [/font]fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal,
[font=Wingdings]•         [/font]3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.), vagy annak igényléséről szóló igazolás másolata,
[font=Wingdings]•         [/font]iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata,
[font=Wingdings]•         [/font]valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
[font=Wingdings]•         [/font]Postai úton, a pályázatnak a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (7621 Pécs, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/735/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építésigazgatási ügyintéző.

[font=Wingdings]•         [/font]Elektronikus úton Ormai Edina részére a ormai.edina@ph.pecs.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

[font=Wingdings]•         [/font]www.pecs.hu - 2019. május 15.
[font=Wingdings]•         [/font]www.gov.pecs.hu - 2019. május 15.
[font=Wingdings]•         [/font]Pécsi Hírek - 2019. május 20.A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


« vissza

HÁROM PÉCSI ÉPÍTÉSZETI REMEK A „LEGEK” KÖZT

Az Index többek között építészeti toplistával búcsúztatta az elmúlt évtizedet, azaz a 2010-es éveket, melybe a 30 legjobban sikerült hazai építészeti alkotást válogatták össze az Építészfórum szakértői, Somogyi Krisztina és Kovács Dániel segítségével. Az izgalmas listába három pécsi építészeti remek is bekerült! Mutatjuk ezeket.

Tovább >

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a pécsi civil szervezeteknek a pécsi Kodály Központ termeinek használatára.

Tovább >

MÁR MEGÚJÍTHATJA TÜKE KÁRTYÁJÁT!

Ahogy azt a közel 17 ezer pécsi megszokhatta az elmúlt években, idén is megújul a Tüke Kártya. A tavaly kiállított és matricával érvényesített plasztiklapok megújításáról már e héttől gondoskodhatunk.

Tovább >

. ., :

. ., :