Pécs, a kultúra városa

ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁS - APÁCZAI ÓVODA

Apáczai Óvoda
                     
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Apáczai Óvoda

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-7 éves gyermekek óvodai nevelése az érvényben lévő intézményi pedagógiai program alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, Óvodapedagógusi diploma,
•         Magyar állampolgárság,büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
•         Rendelkezzen pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákkal.,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, felvétel esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Apáczai Óvoda címére történő megküldésével (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42-97/92-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
és
•         Elektronikus úton Lippai Csabáné-óvodavezető részére a ovoda@educentrum.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         Pécsi Hírek, Pécs Város honlapja - 2019. július 5.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019.július 5.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
   


« vissza

KORMÁNYRENDELET AZ IFA FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

A koronavírus-járványnak leginkább kitett turisztikai ágazatot, a kereskedelmi és egyéb más szálláshelyeket 2020. április végétől további adóintézkedések segítik. A szálláshelyeket meglátogató vendégeknek 2020. december 31-éig nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót, mert azt az állam megfizeti helyettük.

Tovább >

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY 2020.04.21.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából „A belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése” tárgyú projekt keretében végeznek kivitelezési munkálatokat a Siklósi felüljáró és a Kossuth tér közötti szakaszon.

Tovább >