Akadálymentesített oldal

Pécs, a kultúra városa Kiváló magyar tartalom - eFestival 2014 Fogyasztóbarát Település KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 UNESCO „Global Learning City Award” – Tanuló Város díj Chengdu 2016 A “PEER GYNT” Projekt  Széchenyi 2020 TOP PROJEKTEK Egészséges Városok Energiahatékony Önkormányzat

KÖZTERÜLET FELÜGYELET - INTÉZMÉNYVEZETŐ

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Pécsi Közterület-felügyelet intézményvezetői álláshely betöltésére.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a
Pécsi Közterület-felügyelet
intézményvezetői álláshely betöltésére
   
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
A Közszolgálati jogviszony tekintetében a munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Pécs, Búza tér 8/b.
Az intézmény vezetőjének feladata: a Pécsi Közterület-felügyelet vezetése, szakmai munkájának irányítása. Közreműködik a Közterület-felügyelet feladatkörét érintő önkormányzati döntések előkészítésében és megvalósításában.
Jogállás, illetmény, juttatások: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
[font=Symbol]·         [/font]magyar állampolgárság
[font=Symbol]·         [/font]cselekvőképesség
[font=Symbol]·         [/font]büntetlen előélet
[font=Symbol]·         [/font]egyetemi, vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség
[font=Symbol]·         [/font]az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvény 23. §-a szerinti vizsga
[font=Symbol]·         [/font]közigazgatási szakvizsga, vagy a kinevezéstől számított 2 éven belüli letételének vállalása.
   
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
[font=Symbol]·         [/font]közterület-felügyeletnél szerzett gyakorlat
[font=Symbol]·         [/font]idegen nyelv ismerete
   
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    iskolai      végzettséget igazoló okiratok másolata, 3      hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az      intézmény vezetésére vonatkozó program, részletes      szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdése szerinti tartalommal, érvényes      orvosi igazolás a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi, pszichikai      és fizikai alkalmasságról,     a      pályázó nyilatkozata arról, hogy: -       nem áll foglalkozástól eltiltó eltiltás hatálya alatt,
-       nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
-       vele szemben a Kttv. 84-88. §-aiban meghatározott együttalkalmazási és összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
-       a 2012. évi CXX. törvény 5. §-ában meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelel
-       hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez,
-       hozzájárul a pályázat elbírálásának nyílt ülésen való tárgyalásához.
   
A munkakör betölthető: 2017. február 1-től
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.
A pályázat elbírálásának határideje: A Közgyűlés 2017. januári ülése.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatot a Polgármesteri Hivatal Pécs Széchenyi tér 1. Dr. Őri László alpolgármesterhez címezve.
Személyesen: a Polgármesteri Hivatal Pécs, Széchenyi tér 1. I. em. 110. sz. szobában
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dr. Balej Emese jogtanácsos 533-852 telefonszámon.
   


« vissza

HÁROM PÉCSI ÉPÍTÉSZETI REMEK A „LEGEK” KÖZT

Az Index többek között építészeti toplistával búcsúztatta az elmúlt évtizedet, azaz a 2010-es éveket, melybe a 30 legjobban sikerült hazai építészeti alkotást válogatták össze az Építészfórum szakértői, Somogyi Krisztina és Kovács Dániel segítségével. Az izgalmas listába három pécsi építészeti remek is bekerült! Mutatjuk ezeket.

Tovább >

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a pécsi civil szervezeteknek a pécsi Kodály Központ termeinek használatára.

Tovább >

MÁR MEGÚJÍTHATJA TÜKE KÁRTYÁJÁT!

Ahogy azt a közel 17 ezer pécsi megszokhatta az elmúlt években, idén is megújul a Tüke Kártya. A tavaly kiállított és matricával érvényesített plasztiklapok megújításáról már e héttől gondoskodhatunk.

Tovább >

. ., :

. ., :