Akadálymentesített oldal

Pécs, a kultúra városa Kiváló magyar tartalom - eFestival 2014 Fogyasztóbarát Település UNESCO „Global Learning City Award” – Tanuló Város díj Chengdu 2016 A “PEER GYNT” Projekt  Széchenyi 2020 TOP PROJEKTEK Healthy Cities Pécs 2017

PÁLYÁZAT - BALETTIGAZGATÓ

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Pécsi Balett Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
a Pécsi Balett Nonprofit Kft.
ügyvezetői posztjára
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Törvény)
39.§-41.§- a és az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet alapján

   
A Pécsi Balett Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes, kizárólagos tulajdonában álló közhasznú nonprofit gazdasági társasága. A Társaság állandó társulattal, valamint meghívott művészek bevonásával rendezett produkciókra szerveződő, központi költségvetési és önkormányzati támogatásban részesülő társulat. A közhasznú feladatok ellátása érdekében az Önkormányzat a Társasággal közszolgáltatási szerződést kötött, amely meghatározza a konkrét feladatokat és a pénzeszközöket.


Az ügyvezető feladata:
   
A Pécsi Balett Nonprofit Kft. irányítása, gazdálkodása és hatékony működtetése, menedzselése a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
   
Feladatai elsősorban:
   
Ø az alapító okiratban, közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok ellátása,
Ø a Társaság eredményes működtetése.
   
Pályázati feltételek:

Ø büntetlen előélet;
Ø a Korm. rendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség;
Ø legalább tízéves szakmai gyakorlat;
Ø legalább ötéves előadó művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat tartalmi követelményei:

Ø A pályázatnak tartalmaznia kell a társaság szervezetére és működésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetői programot, az alábbi követelmények figyelembevételével:
   
§ a Törvény alapján a Társaság nemzeti minősítés megszerzése feltételeinek folyamatos teljesítése;
§ a támogatások optimális és hatékony felhasználásának tervezése;
§ a Pécsi Balett hagyományaihoz szervesen illeszkedő, a közönség minden rétegéhez szóló, mind formailag, mind tartalmilag változatos, sokszínű repertoár felvonultatására való törekvés;
§ változásokhoz történő rugalmas alkalmazkodás.
   
Ø A pályázatnak tartalmaznia kell részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység leírását.
   
A pályázathoz csatolni kell:

Ø a végzettséget igazoló okiratok másolatát;
Ø három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
Ø nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e;
Ø nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri;
Ø nyilatkozatot arról, hogy a Munka Törvénykönyve 191. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját.
   
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Ø angol vagy német nyelv tárgyalási szintű ismerete;
Ø a pécsi kulturális és művészeti intézmények működésének ismerete, és a további szakmai együttműködést támogató menedzserszemlélet;
Ø magas rangú állami vagy szakmai elismerés.

A Pécsi Balett Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetésének fő előirányzata:

-          Támogatásértékű bevételek:             64.583.000 Ft
-          Egyéb bevételek:                            29.625.874 Ft
-          Állandó kiadások:                            56.491.601 Ft
-          Egyéb kiadások:                              29.625.874 Ft

A kinevezés időtartama: 2017. október 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időre szól.
   
A munkába állás napja: 2017. október 1.

Illetmény, juttatások: megállapodás szerint
   
A pályázat benyújtásának határideje: az Emberi Erőforrások Minisztériuma internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 napon belül.
   
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatot – a szakmai bizottság véleményének kikérésével –, a meghallgatásokat követően a Kulturális és Köznevelési Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés bírálja el.
   
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 30 napon belül.
   
Az Önkormányzat fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát.
   
A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) postai úton zárt borítékban „Pályázat a Pécsi Balett Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára” megjelöléssel egy eredeti papír, és a papír alappal mindenben megegyező CD-n kérjük benyújtani. Elektronikus úton (Pdf formátumban) a labodi.judit@ph.pecs.hu címre kérjük megküldeni. A pályázatról érdeklődni lehet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Főosztálya, Vagyongazdálkodási csoportjánál a 72/534-986-os telefonszámon.
   
   
   
   
         
         
         Dr. Páva Zsolt
            
         
         polgármester
         


« vissza

HŐSÉG – HASZNOS INFORMÁCIÓK, AJÁNLÁSOK

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a pécsi önkormányzat ajánlásai, információi komolyabb hőség idejére.

Tovább >
Hamupipő

Hamupipő

Bábjáték 3 éven felüli gyermekeknek
2017. szept. 16., 16:00
Pécsi Napok

Pécsi Napok

Koncertek, gasztronómiai csemegék és finom borok.
2017. szept. 14. - 2017. szept. 24.
Tipegő-topogó

Tipegő-topogó

2017. szept. 9., 10:00