Pécs, a kultúra városa

ÁLLÁS - CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR

Csorba Győző Könyvtár
                        
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csorba Győző Könyvtár
Körbirodalom Gyermekkönyvtár

Informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű a helyettesített személy visszatérésé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7622 Pécs, Universitas utca 2/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
gyermekkönyvtárosi, olvasószolgálati és tájékoztató feladatok ellátása, könyvajánlók készítése, gyermekfoglalkozások tartása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
•         Egyetem, Informatikus könyvtáros BA,
•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Olasz nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
•         CORVINA integrált könyvtári rendszer ismerete,
•         B kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák:
•         önálló munkavégzés,
•         jó kommunikációs és problémamegoldó készség,
•         nyitottság,
•         kreativitás,
•         empátia,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•      Szakmai önéletrajz
•      Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata
• Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (https://www.csgyk.hu/letoltheto-dokumentumok/)
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. június 10. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Seszták Zsuzsanna részére a munkaugy@csgyk.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Csorba Győző Könyvtár a közalkalmazotti pályázatokban található személyes adatokat kizárólag a pályázat elbírálásának céljából kezeli, a pályázó önkéntes hozzájárulására tekintettel [GDPR 6. cikk (1) a) pont], az adatkezelés során a Kjt. és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint eljárva. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó dokumentum(ok)at a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a Csorba Győző Könyvtár megsemmisíti és a személyes adatokat törli.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 15.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
   


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >