Pécs, a kultúra városa

ÁLLÁS - JPM - STRATÉGIAI IGAZGATÓ-HELYETTES

Janus Pannonius Múzeum
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján az
Janus Pannonius Múzeum
(7621 Pécs, Káptalan utca 5.)
stratégiai igazgató-helyettesi (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
   
A stratégiai igazgató-helyettes által ellátandó feladatok:
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]figyelemmel kíséri a pályázatokat, koordinálja a pályázati tevékenységet,
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]felügyeli az éves beszámolók és munkatervek el készítését, az ezzel kapcsolatos
munkálatokat,
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]irányítja az intézmény kommunikációs és marketing tevékenységét,
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]összefogja az intézmény közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenységét,
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]felügyeli a frontszemélyzet működését,
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]az igazgató megbízása alapján önállóan képviseli az intézményt külső szervek előtt,
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]irányítja az intézmény rendezvényeinek megvalósítását,
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]felügyeli az intézmény egységes arculatának kialakítását,
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]részt vesz az intézmény stratégiai fejlesztési elképzeléseinek kialakításában,
megvalósításában.
   
Pályázati feltételek:
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]büntetlen előélet,
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]tizennyolcadik életévét betöltött,
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]cselekvőképesség,
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]szakirányú felsőfokú végzettség (felsőfokú gazdálkodási, műszaki);
   
A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az igazgató-helyettesi beosztással történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.
   
Előnyt jelent:
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]Legalább ötéves költségvetési szervi vezetői gyakorlat
   
A pályázathoz csatolni kell:
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]szakmai önéletrajzot;
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]a képesítést igazoló okiratok másolatát;
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]az intézmény stratégiájára, fejlesztésére vonatkozó programot;
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e;
[font=Fd9308-Identity-H]-          [/font]a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
   
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
   
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
   


A vezetői megbízás időtartama: 5 év
   
A megbízás kezdő napja: előreláthatólag 2019. június 6.
   
A munkavégzés helye: 7621 Pécs, Káptalan utca 5.
   
Illetmény:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet szerint.
   
A pályázat benyújtásának határideje:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenést követő 30 nap (a közzététel időpontja: 2019. április 5.)
   
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad Dr. Csornay Boldizsár, az intézmény vezetője a 72/514-040 telefonszámon.
   
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
   
A pályázat benyújtásának helye és módja:
Postai úton, a pályázat Janus Pannonius Múzeum címére (7621 Pécs, Káptalan utca 5.) zárt borítékban „Pályázat a Janus Pannonius Múzeum stratégiai igazgató-helyettesi, magasabb vezetői
beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá egy másolati példányban kell benyújtani és elektronikus úton a jpm@jpm.hu email címre kell megküldeni.
   
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt a magasabb vezető személyéről.
   
A pályázati kiírás közzétételének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, PÉCSMA.hu oldal, Pécs város honlapja.
   
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a Janus Pannonius Múzeumban az intézmény vezetőjétől, Dr. Csornay Boldizsártól (7621 Pécs, Káptalan utca 5., tel.: 72/514-040).
   
Pécs, 2018. április 5.
   
   
Dr. Csornay Boldizsár
igazgató


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >