Pécs, a kultúra városa

ÁLLÁSPÁLYÁZAT - ÓVODA

Kertvárosi Óvoda Pécs a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet.
Kertvárosi Óvoda Pécs
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kertvárosi Óvoda Pécs
belső pályázatot ír ki tagóvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.15. 2021.07.31.
ig
szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7632 Pécs, Enyezd utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi,irányítja, ellenőrzi a tagóvodában folyó nevelőoktató munkát, tanügyi
feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biztosítja az
alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes működést; együttműködik a
központi óvodával,pontosan adminisztrál,adatot szolgáltat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető,
 óvodapedagógusi mukakörben Legalább
5 év feletti szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, foglalkozásegészségügyi
alkalmasság. Magsasfokú kommunikáció készséges konfliktuskezelés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A pályázó szakmai önéltrajza, vezetési programja, iskolai
végzettségétnigazoló dokmentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról,
hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné óvodavezető
nyújt, a 06 72/438371
os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kertvárosi Óvoda Pécs
címére történő
megküldésével (7632 Pécs, Testvérvárosok Tere 13.
). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I52/
2016 ,
valamint a munkakör megnevezését: Tagóvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az óvoda vezetője dönt a törvényben előírt vélemények beszerzését követően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 23.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt.
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >