Pécs, a kultúra városa

ÁLLÁSPÁLYÁZAT - TAGÓVODA-VEZETŐ

Nyugati Városrészi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós Utcai Tagóvoda belső pályázatot ír ki tagóvoda-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.01.-2026.06.30.-ig szól.


A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7633 Pécs, Radnóti Miklós utca 4.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait, és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biztosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes működést, együttműködik a központi óvodával a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban, adminisztrációban.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus, közoktatásvezetői szakvizsga,
• Óvodapedagógusi munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
• A Nyugati Városrészi Óvodában pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.


Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű képesség a folyamatok, feladatok hatékony összehangolására, a munkatársak irányítására,
• Ismerje a Zöld Óvoda kritérium rendszerén alapuló óvodai nevelés gyakorlatát,
• Rendelkezzen vezetői tapasztalattal,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai önéletrajza, vezetési programja, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 3.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyugati Városrészi Óvoda címére történő megküldésével (7623 Pécs, Mezőszél utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUN/247-1/2021, valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda-vezető.
vagy
• Elektronikus úton Dr. Battyáni Istvánné részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az óvoda vezetője dönt a vélemények beszerzését követően. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyugatiovoda.hu honlapon szerezhet.« vissza

VÁSÁROLJON ÁLLAMPAPÍRT

Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Tovább >

BABAKÖTVÉNYES SZÁMLANYITÁS

Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >