Pécs, a kultúra városa

ÁLLÁSPÁLYÁZAT- TAGÓVODA VEZETŐ

Kertvárosi Óvoda - Pécs a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai Tagóvodája tagóvoda vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:


A vezetői megbízás határozott időre, 2021.06.01.-2026.05.31.-ig szól.


A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7632 Pécs, Melinda utca 23/1.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi, irányítja ellenőrzi a tagóvodában folyó nevelő-oktató munkát, tanügyi feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biztosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes működést, együttműködik a központi óvodával, adatot szolgáltat.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
         Főiskola, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakképzettség,
         Vezetői tapasztalattal rendelkezők előnyben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőképesség, foglalkozás- egészségügyi alkalmasság
      
Elvárt kompetenciák:
         Magasfokú kommunikációs és együttműködési készség, szakmai elhivatottság, konfliktuskezelés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         A pályázó szakmai önéletrajza, vezetési programja, iskolai végzettségét igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné óvodavezető nyújt, a 06-72/438-371 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Kertvárosi Óvoda - Pécs címére történő megküldésével (7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/24-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda vezető.
         Elektronikus úton Weizer Józsefné óvodavezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az óvoda vezetője dönt a törvényben előírtaknak megfelelően a vélemények összegzését követően
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 15.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         pecs.hu honlapján - 2021. március 12.
         Pécsi Hírek - 2021. március 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, a pályázati eljárás érvénytelenítésére.« vissza

VÁSÁROLJON ÁLLAMPAPÍRT

Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Tovább >

BABAKÖTVÉNYES SZÁMLANYITÁS

Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >