Pécs, a kultúra városa

CSALÁDI NAPKÖZI

Fészek Gyermekotthon és Bölcsödében SNI családi napközi létrehozása.
Családi napközi
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 185/2012. (05.17.) számú határozatával döntött a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága TÁMOP-2.4.5-12/1 pályázati részvételének jóváhagyásáról, családi napközi létrehozása tárgyában, egyúttal megbízta a Pécsi Városfejlesztési Zrt.-t, hogy a pályázati dokumentációt határidőre készítse el.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2012. július 31-én nyújtotta be a pályázatot az ESZA Nonprofit Kft.-hez. A Közreműködő Szervezetként eljáró ESZA Nonprofit Kft. 2013. március 4-én kelt levelében értesítette a pályázót, hogy a projektet 19 988 559 Ft támogatásban részesítette.

A PMJV Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 10 telephelyen működő intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretében komplex szolgáltatásokat nyújt a (0-3 éves) kisgyermekes családok számára. Célja, az intézménnyel kapcsolatba kerülő gyermekek testi-lelki-értelmi fejlődésének támogatása az egészséges szocializáció elősegítése, a hátrányok kompenzálása. Feladata: 10 bölcsőde, egy családok átmeneti otthona valamint egy különleges gyermekotthon működtetése.10 bölcsődéjében napközbeni alapellátást - felügyeletet, nevelést, gondozást, étkeztetést -, 5 bölcsődéjében SNI kisgyermekek integrálását, korai fejlesztését, 2 bölcsődéjében hozzájárul a roma kisgyermekek korai szocializációjához.

A projekt célja, hogy a Fészek Gyermekotthon és Bölcsödében kialakításra kerülő családi napközi, a nem integrálható SNI gyermekek felügyeletét és fejlesztését együttesen tudja vállalni, míg szüleik dolgoznak, vagy egyéb ok miatt nem tudják biztosítani gyermekük felügyeletét. A Dél–dunántúli régióban elsőként, hiánypótló szolgáltatásként, az SNI családi napközi létrehozásával, az intézmény újabb lépést tehet a szolgáltatási szemléletű, egyedi igényekre és szükségletekre is választ adó, gyermek és családbarát szolgáltatási struktúra kialakítása felé; segítséget nyújtva azoknak a családoknak is,akik (jelenleg) egészséges csoportba nem integrálható SNI kisgyermeket nevelnek. A projekt eredményeként más kisgyermekellátással foglalkozó intézmény számára is adaptálható módszertani film és esettanulmány (a szegregált nevelésről, és az integrált nevelésbe való átvezetés lehetőségeiről) készül.

A győztes pályázatnak köszönhetően nem csak a szakmai program fejlesztésére, hanem az épület igények szerinti felújítására is sor került a Fészek Gyermekotthon és Bölcsödében.
A kivitelezési munkálatokhoz 2013 őszén záródtak, a szakmai feladatok fejlesztése, a módszertan kialakítása 2015 őszén zárul.« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >