Pécs, a kultúra városa

GARÁZSOK - PÁLYÁZAT

Bérbeadásra meghirdetett, önkormányzati tulajdonban lévő garázshelyiségek
Bérbeadásra meghirdetett, önkormányzati tulajdonban lévő garázshelyiségek


A bérbeadásra meghirdetett, önkormányzati tulajdonban lévő garázshelyiségek 2018. decemberi listáján az alábbi helyiségek szerepelnek:
   

Garázsok:

   

Bokor utca 65. sz. (hrsz. 35214/3/A/56)                                                    15,60 m2

induló havi bérleti díj:                                                                     4.000,- Ft + 1.080,- Ft ÁFA
biztonsági letét:                                                                                             24.000,- Ft
   

Bokor utca 67. sz. (hrsz. 35214/3/A/58)                                                    15,60 m2

induló havi bérleti díj:                                                                     4.000,- Ft + 1.080,- Ft ÁFA
biztonsági letét:                                                                                             24.000,- Ft

Bokor utca 70. sz. (hrsz. 35214/3/A/61)                                                    16,80 m2

induló havi bérleti díj:                                                                     5.500,- Ft + 1.485,- Ft ÁFA
biztonsági letét:                                                                                             33.000,- Ft

Bokor utca 71. sz. (hrsz. 35214/3/A/62)                                                    15,80 m2

induló havi bérleti díj:                                                                     4.500,- Ft + 1.215,- Ft ÁFA
biztonsági letét:                                                                                             27.000,- Ft
   

Bokor utca 77. sz. (hrsz. 35214/3/A/68)                                                    15,20 m2

induló havi bérleti díj:                                                                     3.500,- Ft + 945,- Ft ÁFA
biztonsági letét:                                                                                             21.000,- Ft
   

Bokor utca 92. sz. (hrsz. 35214/3/A/83)                                                    16,60 m2

induló havi bérleti díj:                                                                     5.000,- Ft + 1.350,- Ft ÁFA
biztonsági letét:                                                                                             30.000,- Ft
   

Bokor utca 95. sz. (hrsz. 35214/3/A/86)                                                    16,60 m2

induló havi bérleti díj:                                                                     5.000,- Ft + 1.350,- Ft ÁFA
biztonsági letét:                                                                                             30.000,- Ft
   

Bokor utca 97. sz. (hrsz. 35214/3/A/88)                                                    16,60 m2

induló havi bérleti díj:                                                                     5.000,- Ft + 1.350,- Ft ÁFA
biztonsági letét:                                                                                             30.000,- Ft
   

Bokor utca 99. sz. (hrsz. 35214/3/A/90)                                                    16,80 m2

induló havi bérleti díj:                                                                     5.500,- Ft + 1.485,- Ft ÁFA
biztonsági letét:                                                                                             33.000,- Ft
   

A helyiségek bérletét pályázat útján, liciteljárás keretében lehet elnyerni.
A pályázatokat – a pályázó kérelmét, melyben megjelöli az általa bérbe venni kívánt garázst, valamint a pályázó tulajdonában lévő gépjármű forgalmi engedélyének másolatát – a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Csoportjánál (Kossuth tér 1-3. földszint 9.) személyesen benyújtani ügyfélfogadási időben, vagy levélpostai úton feladva 2018. december 17. és 2019. január 4. között lehet.
A liciteljárásra 2019. január 8-án 9 órától kerül sor a Lakásgazdálkodási Csoport hivatalos helyiségében (Pécs, Kossuth tér 3. földszint 9.).
   
A garázsokat 2018. december 20-án és 2019. január 03-án 9:00-10:00 között van lehetőség megtekinteni.
   
A liciten személyesen, vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet részt venni.
A liciten az vehet részt, aki személyazonosságát, jogi személy esetén nyilvántartásba vételét hitelt érdemlően igazolta, gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatát bemutatta, és a hirdetményben szereplő határidőig részvételi szándékát írásban bejelentette.
   
A nyertes pályázóval a Lakásgazdálkodási Csoport meghatározott időtartamra, maximum 10 évre bérleti szerződést köt, miután – az Önkormányzat 11/2012. (II.24.) rendelete értelmében – a biztonsági letét (a havi bérleti díj hatszoros összege) befizetésre került.
   
A liciteljárás lebonyolításával kapcsolatban a 72/534-041-es telefonszámon lehet érdeklődni.
   


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >