Pécs, a kultúra városa

GARÁZSPÁLYÁZAT 2020

A bérbeadásra meghirdetett, önkormányzati tulajdonban lévő garázshelyiségek 2020. szeptember-októberi listáján az alábbi helyiségek szerepelnek:
Athinay út 2. 53. sz. (hrsz. 69/10/A/53)   17,50 m2
induló havi bérleti díj: 15.000,- Ft + 4.050,- Ft ÁFA
biztonsági letét: 90.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 8. 11:45

Athinay út 4. 55. sz. (hrsz. 69/9/A/55)    18 m2
induló havi bérleti díj: 15.000,- Ft + 4.050,- Ft ÁFA
biztonsági letét: 90.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 8. 11:45

Bokor u. 58. sz. (hrsz. 35214/3) felújítandó 15 m2
induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft ÁFA
biztonsági letét: 60.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 13. 9:30

Csákány u. 1. 3. sz. (hrsz. 38211)   16 m2
induló havi bérleti díj: 7.000,- Ft + 1.890,- Ft ÁFA
biztonsági letét: 42.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 13. 9:00

Endresz Gy. u. 15. al. 46. (hrsz. 524/6/A/46)    33 m2
induló havi bérleti díj:     22.000,- Ft + 5.940,- Ft ÁFA
biztonsági letét:           132.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 9. 10:45

Enyezd u. 15-17. al. 35. (hrsz. 20912/8/A/35)    18 m2
induló havi bérleti díj:     12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA
biztonsági letét:              72.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 9. 9:30

József Attila út 32. 10. sz. (hrsz. 4284/4/A/10)    13 m2
induló havi bérleti díj:     15.000,- Ft + 4.050,- Ft ÁFA
biztonsági letét:             90.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 8. 11:30

Légszeszgyár u. 6. 3. sz. (hrsz. 19052/1)   17 m2
induló havi bérleti díj:     15.000,- Ft + 4.050,- Ft ÁFA
biztonsági letét:           90.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 8. 11:00

Lokomotív u. 4. 7. sz. (hrsz. 18906)   15 m2
induló havi bérleti díj:     15.000,- Ft + 4.050,- Ft ÁFA
biztonsági letét:             90.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt.8. 10:30

Maléter Pál út 30-32. 33. sz. (hrsz. 23912/159/A/33)    18 m2
induló havi bérleti díj:     12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA
biztonsági letét:             72.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 9. 10:00

Szilva u. 3. 2. sz. (hrsz. 19573/5/A/B/2)    15 m2
induló havi bérleti díj:     10.000,- Ft + 2.700,- Ft ÁFA
biztonsági letét:           60.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 9. 9:00

Vadász u. 3. (hrsz. 40183)    15 m2
induló havi bérleti díj:     12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA
biztonsági letét:             72.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 8. 9:30

Vadász u. 5. (hrsz. 40183)    15 m2
induló havi bérleti díj:     12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA
biztonsági letét:             72.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 8. 9:30

Vadász u. 6. (hrsz. 40183)    14 m2
induló havi bérleti díj:     12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA
biztonsági letét:             72.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt.8. 9:30

Vargha Damján u. 1/A 37. (hrsz. 40183)    19 m2
induló havi bérleti díj:     15.000,- Ft + 4.050,- Ft ÁFA
biztonsági letét:             90.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 8. 10:00

Váczi Mihály u. 8. 32. sz. (hrsz. 3265/14/A/32)    10 m2
induló havi bérleti díj:     12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA
biztonsági letét:             72.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 12. 9:00

Váczi Mihály u. 4. 50. sz. (hrsz. 3265/15/A/50) motorgarázs    10 m2
induló havi bérleti díj:     12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA
biztonsági letét:             72.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 12. 9:30

Veres P. u. 4. (hrsz. 3265/4/A/50) motorgarázs   10 m2
induló havi bérleti díj: 12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA
biztonsági letét: 72.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 12. 10:00

Veres P. u. 16. (hrsz. 3265/7/A/32) motorgarázs   10 m2
induló havi bérleti díj: 12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA
biztonsági letét: 72.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt.12. 10:15

Veres P. u. 22. (hrsz. 3265/8/A/32) motorgarázs   11 m2
induló havi bérleti díj: 12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA
biztonsági letét: 72.000,- Ft
Megtekintés időpontja: okt. 12. 10:30

Kőhíd tér 1-6. sz. alatti mélygarázs 10.000,- Ft + 2.700,- Ft ÁFA
37 db férőhelye (hrsz. 23891/104) 60.000,- Ft               
induló havi bérleti díj beálló helyenként:                                          
biztonsági letét:                                                                                          
Megtekintés időpontja: okt. 12. 11:00                                                                           
                                       
A helyiségek bérletét pályázat útján, liciteljárás keretében lehet elnyerni.
A pályázatokat – a pályázó kérelmét, melyben megjelöli személyes adatait, lakcímét, és az általa bérbe venni kívánt garázst, valamint a tulajdonában lévő gépjármű forgalmi engedélyének másolatát – a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási Csoportjánál (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. II. em. 62.) személyesen benyújtani ügyfélfogadási időben, vagy levélpostai küldeményként feladva a fenti címre, és ebben az esetben elektronikus levélként is (a kérelem és a forgalmi engedély szkennelt változatát mellékletként csatolva) a lakas@ph.pecs.hu e-mail címre elküldve 2020. október 14-ig lehet.
A liciteljárásra 2020. október 20-án 9 órától kerül sor a Lakásgazdálkodási Csoport hivatalos helyiségében (Pécs, Kossuth tér 3. II. em. 62.).

A garázsokat a feltüntetett időpontokban van lehetőség megtekinteni.

A liciten személyesen, vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet részt venni.
A liciten az vehet részt, aki személyazonosságát, jogi személy esetén nyilvántartásba vételét hitelt érdemlően igazolta, gazdasági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonatát bemutatta, és a hirdetményben szereplő határidőig részvételi szándékát írásban bejelentette.

A nyertes pályázóval a Lakásgazdálkodási Csoport meghatározott időtartamra, maximum 10 évre bérleti szerződést köt, miután – az Önkormányzat 11/2012. (II.24.) rendelete értelmében – a biztonsági letét (a havi bérleti díj hatszoros összege) befizetésre került.

A liciteljárás lebonyolításával kapcsolatban a 72/534-052-es telefonszámon lehet érdeklődni.« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >