Pécs, a kultúra városa

HIRDETMÉNY - 2017/06

Pécs város településképi rendelete és településképi arculati kézikönyve elkészítésének megkezdéséről.
HIRDETMÉNY

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottsága 61/2017. (04.25.) számú határozatában döntött Pécs város településképi rendelete és településképi arculati kézikönyve megalkotási és egyeztetési eljárásának elindításáról.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 46/A. § (2) bekezdése a) pontja szerint tájékoztatom az egyeztetési eljárásban rész venni kívánó Partnereket
Pécs város településképi rendelete és településképi arculati kézikönyve
elkészítésének megkezdéséről.
A Korm. rendelet 43/A. (4) bekezdésére tekintettel tájékoztatom az egyeztetési eljárásban rész venni kívánó Partnereket, hogy amennyiben Pécs város településképi rendelete és településképi arculati kézikönyve elkészítésére vonatkozóan javaslatokat, észrevételeket vagy véleményt kíván nyilvánítani, úgy azt írásban személyesen, postán, vagy e-mailben szíveskedjen Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi Főépítészetéhez (postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.; e-mail: foepiteszet@ph.pecs.hu) benyújtani
2017. június 22-ig.
Tájékoztatom továbbá az egyeztetési eljárásban rész venni kívánó Partnereket, hogy Pécs város településképi rendelete és településképi arculati kézikönyv megalkotási eljárásának elindításával kapcsolatosan lakossági fórumot hirdetek meg
2017. június 14-án (szerda),
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 203-as helyiségében
15 órai kezdettel.
A lakossági fórumon, illetve az attól számított 8 napon belül (2017. június 22-ig) a partnerek az előzetes tájékoztatóval kapcsolatosan javaslatokat, észrevételeket tehetnek személyesen, postán, vagy e-mailben.
Az eljárásban résztvevő partnerek köre Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 13/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete alapján kerül megállapításra.
Partner lehet
a) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a lakcímnyilvántartásban bejelentett lakóhellyel rendelkező személy,
b) írásban bejelentkezett, a településfejlesztési és településrendezési dokumentum vonatkozásában székhelye, telephelye vagy tevékenysége okán érintett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség, valamint
c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkezett 98. § (1) bekezdése szerinti szervezetek.
A b) és c) pontjában meghatározott személyek a partnerségi egyeztetésben az egyeztetés módja szerinti írásbeli bejelentkezést követően vehetnek részt.       A bejelentkezésében meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a Partner nevét, törvényes képviselőjét, telefonszámát, postai és e-mail címét, és igazolni kell érintettségét.
   
   
Dr. Páva Zsolt
polgármester


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >