Pécs, a kultúra városa

IGAZGATÓHELYETTES ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Csorba Győző Könyvtár pályázatot hirdet igazgatóhelyettes beosztás ellátására.

A munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony


Foglalkoztatás jellege:
kötetlen munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre legfeljebb 5 évig szól.


A munkavégzés helye:
A munkavállaló munkahelye a munkáltató székhelye, telephelyei, valamint mindazon helyszín (földrajzi terület), ahol a munkáltató a tevékenységét kifejti.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 Gondoskodik az intézmény hálózati (Baranya megyei) munkájához kapcsolódó feladatellátás zavartalan működéséről.
 Koordinálja a megyében megállapodások, szerződések alapján kialakított könyvtárellátási területi szolgáltatásokat a BKSZR keretében.
 Szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását.
 Koordinálja és szervezi a BKSZR keretében működő könyvtárak képzési, továbbképzési igényeit.
 Közreműködik a BKSZR illetve az intézmény stratégiai tervének elkészítésében, az éves munkatervek kidolgozásában, a beszámoló megírásában.
 Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn Baranya megye településeinek polgármestereivel.


Pályázati feltételek:
• szakirányú (könyvtáros/informatikus könyvtáros) felsőfokú végzettség és szakképzettség
• büntetlen előélet és cselekvőképesség,
• KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
• könyvtáros munkakörben szerzett 5 éves szakmai gyakorlat
• vezetői gyakorlat
• könyvtárszakmai tudományos tevékenység, melynek igazolása történhet publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával ill. projektben való részvétel igazolásával
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egyetemi / MA diploma (informatikus könyvtáros szak)
• B kategóriás jogosítvány
• angol nyelvtudás


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• pályázó szakmai önéletrajza;
• motivációs levél;
• végzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata;
• könyvtárszakmai tudományos tevékenység igazolása
• nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárással összefüggésben az intézmény kezelje, továbbá hozzájárul, hogy a pályázati anyagot a bírálatban részt vevők megismerjék.


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását kövezően 2021. január 1-től tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 20.


A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Seszták Zsuzsanna részére a sesztak.zsuzsanna@csgyk.hu e-mail címen keresztül.


A pályázat elbírálásának határideje:
2020. november 25.


Egyéb lényeges információ:
A Csorba Győző Könyvtár a pályázatokban található személyes adatokat kizárólag a pályázat elbírálásának céljából kezeli, a pályázó önkéntes hozzájárulására tekintettel (GDPR 6. cikk (1) a) pont), az adatkezelés során az Mt. és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint eljárva. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott személyes adatokat tartalmazó dokumentum(ok)at a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a Csorba Győző Könyvtár megsemmisíti és a személyes adatokat törli.« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >