Pécs, a kultúra városa

IGAZGATÓI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az Pécsi Ellátó Központ (7621 Pécs, Bercsényi utca 3.)
igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
Az intézményvezető által ellátandó feladat:


Pécsi Ellátó Központ tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése.


Pályázati feltételek:
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• tizennyolcadik életévét betöltött,
• magyar állampolgárság,
• állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló,
• szakirányú felsőfokú végzettség (mérnöki végzettség és közgazdász végzettség és államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés),
• vezetői gyakorlat,
• egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság.


A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az igazgatói beosztással történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.


Előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett gyakorlat,
• közigazgatási szakember tanulmányok szakképzettség,


A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajz,
• érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
• a képesítést igazoló okiratok másolata,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz,
• pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy igazgatói megbízása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat, a kinevezésétől számított 30 napon belül megszünteti.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama: 5 év


A megbízás kezdő napja: előreláthatólag 2021. május 19.


A munkavégzés helye: 7621 Pécs, Bercsényi u. 3.


Illetmény:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet szerint.


A pályázat benyújtásának határideje:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenést követő 30 nap (a közzététel időpontja: 2021. február 3.)


A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktória a 20/288-4202-es telefonszámon.


A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
A pályázat benyújtásának helye és módja:


Postai úton, a pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális és Népjóléti Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Pécsi Ellátó Központ igazgatói, magasabb vezetői beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá egy másolati példányban kell benyújtani és elektronikus úton a varga-pal.viktoria@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni.


A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül vagy első ülésén dönt a magasabb vezető személyéről.


Amennyiben a koronavírus-járvány miatt a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a veszélyhelyzet ebben a pályázat elbírálásakor is még fennáll, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester fogja gyakorolni.


A pályázati kiírás közzétételének helye:
Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, Pécsi Hírek, Pécs város honlapja.


A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályon, dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktóriától (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: 72/533-853).


Pécs, 2021. január 26.


Péterffy Attila
polgármester« vissza

VÁSÁROLJON ÁLLAMPAPÍRT

Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Tovább >

BABAKÖTVÉNYES SZÁMLANYITÁS

Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >