Pécs, a kultúra városa

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

13/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete
a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról
Önkormányzati rendelet
13/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete
a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §       (1)   Pécs    Megyei    Jogú   Város    Polgármestere    2020. április 10-én 08.00 órától 2020. április 13-án 22.00 óráig terjedő időtartamra a Korm. rendeletben foglalt korlátozásokat szigorítva lezárja
a) a malomvölgyi szabadidőpark és parkolója,
b) a tüskésréti szabadidőpark és parkolója,
c) a Mandulás játszótér és parkolója,
d) Éger-völgyi parkerdő és parkolója,
e) a Tv-torony alsó és felső parkolója,
      f) a Lapis-tetőnél lévő parkoló,
      g) a Tettye park és parkolója
      közterületeket.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakra lezárásra kerül a Mecseki Parkerdő területe.
(3)    Az   (1) és (2) bekezdésben   meghatározott lezárt területek felkeresése és ezeken a közterületeken tartózkodás tilos.
   
2. §               Pécs    Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. április 10-én 08.00 órától 2020. április 13-án 22.00 óráig elrendeli a Pécs Plaza és Árkád Üzletházakban található üzletek kötelező zárva tartását a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet és drogéria, a gyógyszertár és a dohánybolt kivételével.

3. §                Ez a rendelet a kihirdetés napján 08.00 órakor lép hatályba és 2020. április 13-án 22.00 órakor hatályát veszti.

       Péterffy Attila
       polgármester

Dr. Lovász István
jegyző

Záradék:
Megalkotta: Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere a 2011. évi CXXVIII. törvény                   46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében
Kihirdetve:   2020. április 10-én 08.00 órakor.

INDOKOLÁS
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterének
a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról szóló
13/2020. (IV.10.) önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-a szerint a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:


ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. Kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint valamennyi közgyűlési feladat- és hatáskört a polgármester gyakorolja, az ott meghatározott korlátra tekintettel.
A Kat. hivatkozott felhatalmazása alapján a Közgyűlés rendeletalkotási kizárólagos hatáskörét is a polgármester gyakorolja kihirdetett veszélyhelyzetben.
   
A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a települési önkormányzat polgármestere, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján gyakorlója, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a Rendeletben 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltaktól – a 2020. április 10. 00.00 órától 2020. április 13. 24.00 óráig terjedő időszakra vonatkozó – kijárási szabályokat.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §
A kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6. § (2) felhatalmazás alapján a Pécsiek védelmében, annak érdekében, hogy a Város kezelésében álló különösen frekventált közterületeken, valamint a mecseki parkerdőben ne legyen a járványveszély szempontjából veszélyes tömeg, a Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb kijárási szabályokat rendeltem el.
2020 április 10., péntek reggel 8 órától április 13., hétfő este 22 óráig lezárja a közforgalom elől Pécsett azokat a közterületeket és parkolókat, amelyeket hagyományosan sok kiránduló keres fel hétvégenként és az ünnepi időszakokban.
Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján jelentős számú tömeg jelent meg a közparkokban, ezért a vírus terjedésének megállítása miatt ezeket a közterületeket is le kell zárni. kell tömeges jeleneti alapján.

2. §
Szintén a járvány terjedésének korlátozása érdekében 2020. április 10-én 8.00 órától 2020. április 13-án 22.00 óráig elrendelésre kerül a Pécs Plaza és Árkád Üzletházakban található üzletek kötelező zárva tartása a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet és drogéria, a gyógyszertár és a dohánybolt kivételével.
   
3. §
Az önkormányzati rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, és a felhatalmazás terjedelmének megfelelő hatályvesztésének időpontját tartalmazza.« vissza


HITELES TÁJÉKOZTATÁSÉRT
LÁTOGASSA MEG A

https://koronavirus.gov.hu

OLDALT!