Pécs, a kultúra városa

ÓVODAI ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Kertvárosi Óvoda - Pécs
Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai Tagóvodája
Álláspályázatok
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kertvárosi Óvoda - Pécs
Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai Tagóvodája

         belső pályázatot ír ki tagóvoda-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
   
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2023.07.31-ig szól
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7632 Pécs, Melinda u. 23/1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a tagóvodában folyó nevelő-oktató munkát, a tanügyi feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biztosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes működést. Együttműködik a központi óvodával, adminisztrál, adatot szolgáltat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
§       Főiskola, Óvodapedagógus
§       Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett közoktatás vezetői szakképzettség
§      Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
§      Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
   
Elvárt kompetenciák:
§    Kiváló képesség a folyamatok, feladatok hatékony összehangolására, a munkatársak irányítására
§    Magas fokú kommunikációs készség, konfliktuskezelés
§    Felhasználói szintű MS Office használata
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. április 27.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné óvodavezető nyújt, a 06-30/476-3384 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Kertvárosi Óvoda - Pécs címére történő megküldésével (7632 Pécs, Anikó u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda-vezető.
§         Személyesen: Weizer Józsefné óvodavezető részére 7632 Pécs, Anikó u. 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Óvodavezető a munkáltatói jogkör gyakorlásával.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         pecs.hu honlapján
§    Pécsi Hírek
   
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az eljárás során hiánypótlásra van lehetőség.
   
   
Kertvárosi Óvoda - Pécs
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kertvárosi Óvoda - Pécs
Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája

         belső pályázatot ír ki tagóvoda-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
   
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018.04.20.-2023.07.31-ig szól
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7632 Pécs, Németh László utca 6/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szervezi, irányítja és ellenőrzi a tagóvodában folyó nevelő-oktató munkát, a tanügyi feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biztosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes működést. Együttműködik a központi óvodával, adminisztrál, adatot szolgáltat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
§       Főiskola, Óvodapedagógus
§       Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett közoktatás vezetői szakképzettség
§      Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
§      Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
   
Elvárt kompetenciák:
§    Kiváló képesség a folyamatok, feladatok hatékony összehangolására, a munkatársak irányítására
§    Magas fokú kommunikációs készség, konfliktuskezelés
§    Felhasználói szintű MS Office használata
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. április 20.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné óvodavezető nyújt, a 06-30/476-3384 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Kertvárosi Óvoda - Pécs címére történő megküldésével (7632 Pécs, Anikó u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda-vezető.
§         Személyesen: Weizer Józsefné óvodavezető részére 7632 Pécs, Anikó u. 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Óvodavezető a munkáltatói jogkör gyakorlásával.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 03.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§         pecs.hu honlapján
§    Pécsi Hírek
   
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az eljárás során hiánypótlásra van lehetőség.
   

Az űrlap alja

   
   
   

Az űrlap alja

   
   


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >