Pécs, a kultúra városa

ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Városközponti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 17/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógus,
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
      
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         végzettséget igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Városközponti Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./379-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az óvodavezető munkáltatói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Pécsi Hírek - 2021. július 19.
         Pécs.hu honlapján - 2021. július 19.« vissza

VÁSÁROLJON ÁLLAMPAPÍRT

Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Tovább >

BABAKÖTVÉNYES SZÁMLANYITÁS

Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >