Pécs, a kultúra városa

ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Városközponti Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
Városközponti Óvoda                     
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Városközponti Óvoda
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
-         Főiskola, óvodapedagógus,
-         magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-         végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:
-         Postai úton, a pályázatnak a Városközponti Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-738/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az óvodavezető a munkáltatói jogkörében dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-         Pécsi Hírek, Pécs.hu honlapján - 2019. november 29.


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >