Pécs, a kultúra városa

ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Kertvárosi Óvoda Anikó Utcai Tagóvodája pályázatot hirdet.
Kertvárosi Óvoda - Pécs
                     
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kertvárosi Óvoda Anikó Utcai Tagóvodája
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7632 Pécs, Anikó utca 3.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
-         Főiskola, óvodapedagógus,
-         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
-         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőképesség, foglalkozás- egészségügyi alkalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
      
-         Tapasztalattal rendelkezők előnyben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
-         pontosság, rugalmasság, kreativitás, munkafegyelem,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné óvodavezető nyújt, a 06-30/476-3384 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
-         Elektronikus úton Weizer Józsefné óvodavezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-         pecs.hu honlapján - 2019. december 2.
-         Pécsi Hírek - 2019. december 2.
« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >