Pécs, a kultúra városa

ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Apáczai Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Apáczai Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.11.01-2022.03.25 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-7 éves gyermekek óvodai nevelése, az érvényben lévő intézményi pedagógiai program alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
         Főiskola, Óvodapedagógusi diploma,
         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
         Rendelkezzen pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákkal,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, felvétel esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Apáczai Óvoda címére történő megküldésével (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/102-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
         Elektronikus úton Lippai Csabáné-óvodavezető részére a ovoda@educentrum.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Pécsi Hírek, Pécs Város honlapja - 2020. október 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:2020.10.02.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >