Pécs, a kultúra városa

ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Kertvárosi Óvoda - Pécs a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7632 Pécs, Siklósi út 18/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógus,
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőképesség, foglalkozás- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         tapasztalattal rendelkezők előnyben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
         rugalmasság, együttműködési készség, szakmai elhivatottság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné nyújt, a 06-30/476-3384 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Elektronikus úton Weizer Józsefné részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         pecs.hu honlapján - 2020. október 28.
         Pécsi Hírek - 2020. október 28.


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >