Pécs, a kultúra városa

ÓVODAPEDAGÓGUS PÁLYÁZAT

Városközponti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Városközponti Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7523 Pécs, Köztársaság tér 1/2.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógus,
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
      
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolata.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.


A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Városközponti Óvoda címére történő megküldésével (7524 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./439-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az óvodavezető munkáltatói jogkörében dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Pécsi Hírek, Pécs.hu honlapon - 2020. július 29.« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >