Pécs, a kultúra városa

ÓVODAPEDAGÓGUS PÁLYÁZAT

Kertvárosi Óvoda – Pécs a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Ketvárosi Óvoda, Kertvárosi Óvoda Illyés Gyula Tagóvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7636 Pécs, Málomhegyi út 1.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógus,
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőképesség, foglalkozás- egészségügyi alkalmasság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Tapasztalattal rendelkezők előnyben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
         pontosság, rugalmasság, kreativitás, munkafegyelem,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné óvodavezető nyújt, a 06-30/476-3384 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
         Elektronikus úton Weizer Józsefné óvodavezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         pecs.hu - 2020. július 27.
         Pécsi Hírek - 2020. július 27.
« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >