Pécs, a kultúra városa

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pécs Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri Ösztöndíj elnyerésére Pécs Megyei Jogú Város középfokú köznevelési intézményeiben tanuló, illetve a Pécsi Tudományegyetemen nappali, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pécsi polgárok számára.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pécs Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri Ösztöndíj elnyerésére Pécs Megyei Jogú Város középfokú köznevelési intézményeiben tanuló, illetve a Pécsi Tudományegyetemen nappali, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pécsi polgárok számára.

Pályázatot nyújthatnak be továbbá Pécs testvérvárosainak polgárai, akik Pécsett, vagy Pécs valamely testvérvárosa köznevelési intézményének tanulói, illetve felsőoktatási intézményének aktív hallgatói, továbbá azon pécsi polgárok, akiknek szakja, tagozata nem érhető el egyik pécsi köznevelési intézményben sem, ill. a Pécsi Tudományegyetemen.

A pályázat célja a kiemelkedő tanulmányi és kutatási eredményeket elérő vagy szakmájuk területén kimagasló sikereket felmutató diákok és hallgatók elismerése, valamint tevékenységük anyagi támogatása.

A pályázatot a pályázó intézményének megfelelő Pályázati Ösztöndíj Űrlapon, az Űrlapon meghatározott feltételek és szempontrendszer alapján lehet benyújtani. A nem a megfelelő Űrlapon benyújtott pályázat automatikusan érvénytelen.
Középfokú tanulmányokat folytatók számára az 1. számú melléklet nyújt segítséget a megfelelő űrlap kiválasztásában.

A pályázat elbírálásának menete:

A pályázatok beküldésének határideje: 2016. április 30. A pályázatok beadási határidejét követő 30 napon belül a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottsága (a továbbiakban: KUBI) értékeli a beérkezett pályázatokat, majd javaslatot tesz a támogatottakra és a támogatás mértékére. Az KUBI javaslata alapján 15 munkanapon belül Pécs Megyei Jogú Város polgármestere döntést hoz a támogatottak köréről. A polgármester a beadott pályázatok minősége és mennyisége alapján az KUBI véleményét figyelembe véve állapítja meg az egyes kategóriákra eső keret mértékét, s az ösztöndíjban részesülők számát.
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

- Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlanságot állít vagy pályázattal összefüggő tényt elhallgat.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy a megítélt ösztöndíj legfeljebb egy naptári évre szól, és újabb támogatás ezen a jogcímen a pályázónak három éven belül nem adható.
- A pályázatokról a döntést Pécs Megyei Jogú Város polgármestere hozza meg, mely minden pályázóra nézve kötelező.
- Az elnyert ösztöndíj nem folyósítható, amennyiben a pályázó nem írja alá a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött ösztöndíjszerződést. A megítélt ösztöndíj felfüggeszthető vagy megvonható, amennyiben az ösztöndíjazott nem teljesíti vagy megszegi az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit.
- A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A pályázatokat személyesen

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Humán Főosztály
Kulturális, Köznevelési és Sport Osztály
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Hári Nóra
vezető-tanácsos részére

vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Humán Főosztály
Kulturális, Köznevelési és Sport Osztály
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

A borítékra kérjük ráírni: „Polgármesteri Ösztöndíj”.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Hári Nóra vezető-tanácsos
72/533-857

Pécs, 2016. március 16.


Dr. Páva Zsolt
polgármester

« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >