Pécs, a kultúra városa

POLGÁRMESTERI ÖSZTÖNDÍJAK - NYERTESEK

Ők részesülnek polgármesteri ösztöndíjban 2016-ban.
Egyetemi PhD hallgatók:

Gyergyák Kinga:

A PTE TTK Biológia Doktori Iskolájának III. éves hallgatója. Témája a levendula és kakukkfű taxonok nektáriumának és nektárprodukciójának vizsgálata, a nektár és a méz speciális komponenseinek meghatározása. Vizsgálatait részben terepen, részben laboratóriumban végzi. Munkáját nagy önállósággal, jól szervezetten kiemelkedő szorgalommal és precizitással csinálja. Eredményeit rendszeresen prezentálja szakmai konferenciákon mind a hazai, mind a nemzetközi kutatói közösség számára. A Természettudományi Kar Szentágothai János Szakkollégiumában is kiemelkedő tevékenységet végez, valamint a PTE Doktorandusz Önkormányzatában is képviseli hallgatótársai érdekeit a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola küldöttjeként. Remek szervező, kiváló együttműködési készséggel rendelkezik.
   
Hanzel Adrienn:

A PTE Egészségtudományi Kar második évfolyamú doktorandusz hallgatója. Phd tanulmányai során a termálvizek hatását kutatja reumatológiai betegek körében. A hallgatói önkormányzatban mindig fontos szerepet töltött be. 2006-tól a PTE Egészségtudományi Karának Humán politikai és marketing osztályának munkáját segíti országos rendezvények szervezésében, nyílt napok lebonyolításában. Jelenleg a Doktoranduszok Országos Szövetségének tagja. Rövid távú célja, kutatásának lebonyolítása reumatológiai betegek körében. Hosszú távú célja kutatói munkájának kiterjesztése, prevenciós lehetőségek keresése, valamint oktatói munka végzése.
   
Egyetemi hallgatók

Bencsik Gergely

PTE Műszaki és Informatikai Karának IV. éves hallgatója. Aktív résztvevője szakmai előadásoknak, konferenciáknak. Kiemelkedő szakmai tudással bír a digitális hangfeldolgozás és jelfeldolgozás területén. Tudományos hozzáállása a problémákhoz a kurzusok során egyedülálló. Képessége kimagasló az önálló munkavégzés és kutatás kapcsán. Kiemelkedik szervezőkészségében és tudományos aktivitásában.
   
Fodróczi Vilmos

A PTE Egészségtudományi Karának Rekreációszervezés szakának II. éves hallgatója. Kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett egy évtizede a Pécsi Kajak-Kenu Club tagja. Példamutató hozzáállása a feladatokhoz, a sport iránt való elhivatottsága és alázata teszi igazi sportemberré. 10 év alatt komoly fejlődésen ment keresztül. Rangos versenyeken, bajnokságokon vesz részt, jelen volt a Kazanyban rendezett Univerziádén, ahonnan rangos helyezéssel tért haza. Évek óta az ország leggyorsabb kajakosai közé tartozik.

   
Uzsák Zénó Dániel

A PTE Általános Orvos Karának III. évfolyamos hallgatója. Magas szintű egyetemi tanulmányai mellett sportemberi magatartásával és szerepléseivel is hozzájárul csapata sikeréhez. Aktív tagja az OB II-es bajnokságban és a Medikus Kupán szereplő PTE ÁOK vízilabda csapatnak. Rangos íjászversenyeken kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet.
   
Zsupos Norbert:

   PTE Bölcsészettudományi Kar IV. éves magyar-filozófia szakos hallgatója. Az órákon kivételes felkészültséget mutat, tudományos kutatásban való részvétele, szakkollégiumi közösségben való munkája nagyfokú elhivatottságra utal. Kutatása egyrészt Bodor Ádám munkáira irányul, ezek filozófiai kapcsolatait mutatja be, amikor a hatalom kérdéseivel foglalkozott az író a műveiben. Kutatásának eredményét a Kerényi Károly Szakkollégiumban az „Erdélyi napok” konferencián mutatta be, OTDK-n 3. helyezést ért el vele. Irodalomtudományos tevékenysége Mészöly Miklósra irányul, melynek eredményei szintén publikálásra kerültek.
   
   


Középfokú intézmény tanulói


Jónás Zoltán

A Pécsi Szakképzési Centrum Simonyi Károly Szakközépiskolája és Szakiskolája első éves épületgépész technikus tanulója. Szakmája iránt elkötelezett, ötleteivel eredményességre törekszik. Társait ösztönzi, tudását megosztja. A DOZSO Sportegyesület versenyzője. Országos és Nemzetközi sporteseményeken vesz részt, ahonnan kiemelkedő eredményekkel térhet haza. Példamutató magatartásával és példamutató szorgalmával példakép társai körében.

Koós Gergely

A Pécsi Szakképzési Centrum Simonyi Károly Szakközépiskolája és Szakiskolája első éves épületgépész technikus tanulója. Szorgalmas, tisztelettudó, segítőkész. Az órai munkát mindig elősegíti. Elkötelezett a szakma iránt, önálló ötleteivel elősegíti az eredményességet. Rendszeres résztvevője országos és nemzetközi Kick-Box bajnokságoknak, ahol rangos helyezéseket ér el. Asztalitenisz és súlylökés versenyen is megméretteti magát. A munkához való példamutató magatartásával társait is a tisztességes viselkedésre ösztönzi.
   
Merkl Gergely

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának matematika-informatika szakos tanulója. Szakórákon tanúsított szorgalma, fegyelme, és munkabírása példaértékű kortársai számára. Osztálytársaival, tanáraival jó kapcsolatot ápol, oldott kommunikációja révén gördülékeny és jó hatásfokú az együttműködés. Leleményes, a problémák újszerű megközelítésére fogékony. A matematika és a társtudományok látszólagos határai számára akadálymentesen átjárhatók. Könnyedén köti össze egymással a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó ismereteit, ezek közül is kiemelkedik a fizika, kémia, informatika tudása, melyet jól kamatoztat a matematika elsajátításakor. Teljesítménye az iskola által támasztott követelményeket magasan meghaladja. Rendszeres résztvevője tanulmányi versenyeknek. A matematikai jellegű problémák programozással történő szemléltetése és feldolgozása egy napjainkban elkészülő matematika szakos egyetemi dolgozat része. Szorgalma, tehetsége példaértékű társai számára.
   
   
Rádler Máté

A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium spanyol szakának 11. osztályos tanulója. Közösségi tevékenysége példaértékű, az első évtől kezdve kiforrott egyéniségként vezeti az osztályt. Kiváló tanulmányi eredményével és szorgalmával kiemelkedik osztálytársai köréből. Tisztelettudó viselkedése igazságérzettel párosul, ez teszi alkalmasság az osztályban mediátori szerep betöltésére, az esetleges konfliktusokat remekül kezeli. Társai példaként tekintenek rá, elfogadják véleményét, kikérik tanácsát. Tanulásban társai segítségére van. Rendszeres résztvevője iskolai és regionális tanulmányi versenyeknek.


« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >