Pécs, a kultúra városa

TAGÓVODA VEZETŐ - ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Városközponti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a Városközponti Óvoda belső pályázatot hirdet tagóvoda vezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2026. július 15-ig szól.


A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 6.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tagóvoda vezetői feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógus, közoktatás vezetői,
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum másolata


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. július 2. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 21.


A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Városközponti Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./279-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda vezető.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az óvodavezető munkáltatói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Pécsi Hírek, Pécs.hu honlapján - 2021. április 21.« vissza

VÁSÁROLJON ÁLLAMPAPÍRT

Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Tovább >

BABAKÖTVÉNYES SZÁMLANYITÁS

Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >