Pécs, a kultúra városa

TAGÓVODA VEZETŐI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Városközponti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Városközponti Óvoda belső pályázatot hirdet tagóvoda vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:


A vezetői megbízás határozott időre, 2026. július 15.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tagóvoda vezetői feladatok ellátása.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógus, közoktatás vezetői,
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság


Elvárt kompetenciák:
         Zöld óvoda bázisintézmény tartalmi tevékenységében való jártasság.,
Előnyt jelentő kompetenciák:
         Fenntartható fejlődési elveket valló kompetens óvodapedagógusi szemlélet.


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.


A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Városközponti Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./183-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az óvodavezető munkáltatói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 20.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Pécsi Hírek, Pécs.hu honlapján - 2021. február 16.
« vissza

VÁSÁROLJON ÁLLAMPAPÍRT

Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Tovább >

BABAKÖTVÉNYES SZÁMLANYITÁS

Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >