Pécs, a kultúra városa

UDVAROS-KARBANTARTÓ - ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Kertvárosi Óvoda - Pécs a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kertvárosi Óvoda, Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája udvaros-karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                     
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7632 Pécs, Németh László utca 6/a.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda külső környezetének rendben tartása. Játszótéri eszközök karbantartása. Az óvoda épületén belül előforduló meghibásodások elhárítása.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                     
Pályázati feltételek:
         8 Általános,
         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőképesség, foglalkozás- egészségügyi alkalmasság
      
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné óvodavezető nyújt, a 06-30/476-3384 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
         Elektronikus úton Weizer Józsefné óvodavezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         pecs.hu honlapján - 2020. július 27.
         Pécsi Hírek - 2020. július 27.
« vissza

PÉCS NYITVA

www.pecsnyitva.hu

Tovább >

KORMÁNYRENDELET AZ IFA FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

A koronavírus-járványnak leginkább kitett turisztikai ágazatot, a kereskedelmi és egyéb más szálláshelyeket 2020. április végétől további adóintézkedések segítik. A szálláshelyeket meglátogató vendégeknek 2020. december 31-éig nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót, mert azt az állam megfizeti helyettük.

Tovább >

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY 2020.04.21.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából „A belváros észak-déli tengelye közlekedésfejlesztése” tárgyú projekt keretében végeznek kivitelezési munkálatokat a Siklósi felüljáró és a Kossuth tér közötti szakaszon.

Tovább >