Pécs, a kultúra városa

VEZETŐI PÁLYÁZAT

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Pécsi Ellátó Központ (7621 Pécs, Bercsényi utca 3.) igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján az
Pécsi Ellátó Központ

(7621 Pécs, Bercsényi utca 3.)
igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
   
   
[font="Arial","sans-serif"]Az intézményvezető által ellátandó feladat:[/font]
   
Pécsi Ellátó Központ tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése.
   
Pályázati feltételek:

-       büntetlen előélet,
-       tizennyolcadik életévét betöltött,
-       cselekvőképesség,
-       szakirányú felsőfokú végzettség (műszaki, felsőfokú gazdálkodási);
   
A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az igazgatói beosztással történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.
   
Előnyt jelent:

[font="Arial","sans-serif"]-       [/font]Legalább ötéves költségvetési szervi vezetői gyakorlat
   
A pályázathoz csatolni kell:

-       szakmai önéletrajzot;
-       a képesítést igazoló okiratok másolatát;
-       érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
-       [font="Arial","sans-serif"]az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot;[/font]
-       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
-       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e;
-       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri;
-       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
   
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
   
[font="Arial","sans-serif"]A vezetői megbízás időtartama:[/font][font="Arial","sans-serif"] [/font]5 év
   
[font="Arial","sans-serif"]A megbízás kezdő napja:[/font] előreláthatólag 2019. március 1.
   
A munkavégzés helye: 7621 Pécs, Bercsényi u. 3.
   
Illetmény:
   
[font="Arial","sans-serif"]A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény[/font] végrehajtásáról szóló a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet szerint.
   
[font="Arial","sans-serif"]A pályázat benyújtásának határideje:[/font]
   
[font="Arial","sans-serif"]A Nemzeti Közigazgatási Intézet[/font] internetes oldalán történő megjelenést követő 30 nap (a közzététel időpontja: 2018. december 27.)
   
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad Decsi János az intézmény megbízott vezetője a 20/284-6888 telefonszámon.
   
[font="Arial","sans-serif"]A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. [/font]A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
A pályázat benyújtásának helye és módja:

Postai úton, a pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Pécsi Ellátó Központ igazgatói, magasabb vezetői beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá egy másolati példányban kell benyújtani és elektronikus úton a varga-pal.viktoria@ph.pecs.hu e-mail címre kell megküldeni.
[font="Arial","sans-serif"]A pályázat elbírálásának határideje:[/font]
   
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt a magasabb vezető személyéről.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, PÉCSMA.hu oldal, Pécs város honlapja.
   
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályon, dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktóriától (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: 72/533-853).
   
Pécs, 2018. december 13.
   
         
         
         dr.   Páva Zsolt
            
         
         polgármester
      

« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >