Pécs, a kultúra városa

ZAJTÉRKÉP

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek.
Zajtérkép
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. szeptember 16-i ülésén, 365/2010. számú határozatában döntött a KEOP-2010-6.3.0/Z pályázati konstrukció keretében „Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Pécs város közigazgatási területére” című pályázat benyújtásáról, valamint a pályázathoz szükséges saját erő biztosításáról.

Pécs jelenleg nem rendelkezik sem stratégiai zajtérképpel, sem intézkedési tervvel, így elengedhetetlenné vált, hogy az Európai uniós irányelvnek (2002/49/EK), és a hazai jogszabályokban (280/2004. Kormányrendeletben és a 25/2004. KvVM rendelet) megfogalmazott kötelezettségeknek megfelelően eleget tegyen törvényi kötelezettségének, ehhez kínált kiváló lehetőséget a Környezeti és Energia Operatív Program keretében meghirdetett pályázati konstrukció. A benyújtott pályázat támogatásáról a Közreműködő Szervezet 2011. május 9-én értesítette Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát, a Támogatási Szerződés aláírására 2011. június 28-án került sor.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. koordinálásával megvalósuló projekt célja, hogy a jogszabályokban előírt feladatokat, azaz a stratégiai zajtérképek és az erre épülő intézkedési terveket a 100 000 lakos felett vonatkozó előírásoknak megfelelően teljesítse az Önkormányzat.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által koordinált projektnek eredményeképpen 2013 nyarára:

•    A város rendelkezésére áll egy olyan adatbázis, mely áttekintő képet ad Pécs környezeti zajállapotáról.

•    Pécs lakói on-line elérhetőségen segítségével, színes (mindenki számára könnyen értelmezhető módon) zajtérképeken keresztül tájékozódhatnak a környezeti zajterhelési adatokról.

•    A pécsiek megismerhessék azt, hogy az ipari és közlekedési eredetű zajterhelés nagysága, hol és milyen mértékben gyakorol hatást a lakosságra.

A projektnek köszönhetően nemcsak a társadalmi környezettudatosság javulhat, hanem az új dokumentumokkal olyan eszközök állnak majd a várostervezők és döntéshozók rendelkezésére, melyek megkönnyítik a fejlesztési döntéseket.

Az új stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek a fenti eredmények mellett, alapot biztosítanak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, hogy a későbbiekben zajcsökkentésre fordítható esetleges uniós forrásokra pályázhasson.

A projekt által generált dokumentumok előállítása érdekében 2011 negyedik negyedévében közbeszerzési eljárásra került sor, melyet a DATEN-KONTOR Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. nyert el. A projektben előírt dokumentumokat (zajtérképek, zajcsökkentési intézkedési tervek) a vállalkozónak 2013. június 30-ig kell elkészítenie.

A projekt első mérföldköveként 2012 őszén elkészültek a zajtérképek, melyek a http://zajterkep.pecs.hu/ oldalon tekinthetőek meg.

A projekt zárásaként 2013 nyarára elkészültek a zajtéképekhez kapcsolódó intézkedési tervek.
A projekt eredményeként egy olyan térinformatikai alapú, a városi zajterheltség modellezhetőségét biztosító rendszer jött létre, amely mind a tervezési, mind pedig a különböző döntéshozatali folyamatokban figyelembe vehetővé és mérlegelhetővé teszi a környezeti zajállapot-tényezőt.



« vissza

RENDELETEK KIHIRDETÉSE

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 2020. szeptember 26. napján léptek hatályba:

Tovább >

SZAKÉRTŐI MUNKAANYAG

Az alábbi linken elérhető a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodásáról készült szakértői munkaanyag.

Tovább >

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE

Az új koronavírus emelkedő esetszámait, valamint a pécsiek egészségét és biztonságát szem előtt tartva a pécsi önkormányzat Adóhatósági Főosztálya arra kéri a tisztelt pécsieket, hogy amennyiben lehetőségük van rá, esedékes adóbefizetéseiket elektronikus úton teljesítsék.

Tovább >